1Algemene voorwaarden

1. Boekingen
Landhoeve neemt alleen boekingen in behandeling van personen vanaf 18 jaar.
Wij behouden ons het recht voor om ten alle tijde – zonder opgaaf van redenen – een boeking te weigeren.

2. Boekingen van groepen
Er kunnen speciale voorwaarden worden gesteld aan onder andere de begeleiding van een groep,
terwijl doel en omvang van de groep er in bepaalde gevallen toe kan leiden dat een groep niet geaccepteerd wordt.

3. Betalingsvoorwaarden
Bij reservering brengen wij een aanbetaling van 30% in rekening.
De aanbetaling moet binnen 24 uur voldaan zijn, daarna is de boeking pas definitief.
Er kunnen geen rechten ontleend worden aan een boeking, die niet binnen deze 24 uur betaald is.
Heeft u een reservering gemaakt bij een derde partij, neemt u dan rechtstreeks contact op voor de voorwaarden en afhandeling.

Het restant van het boekingsbedrag moet 6 weken voor aankomst worden voldaan.
Bij niet tijdige of onvolledige betaling van de gefactureerde bedragen, sturen wij een betalingsherinnering.
Wanneer het bedrag binnen 7 dagen na het sturen van de betalingsherinnering nog niet in ons bezit is, sturen wij een (laatste) betalingsherinnering (aanmaning).
Wanneer het bedrag binnen 7 dagen na het sturen van de laatste betalingsherinnering (aanmaning) nog niet in ons bezit is, ontbinden wij eenzijdig de overeenkomst en zullen wij daar de gast van op de hoogte stellen. 
Er wordt op dat moment een ontbindingsvergoeding ingehouden van 30% van de totale reissom (gelijk aan de aanbetaling), zodat wij zo min mogelijk schade ondervinden van de geannuleerde boeking.
Heeft u een reservering gemaakt bij een derde partij, neemt u dan rechtstreeks contact op voor de voorwaarden en afhandeling.

4. Annuleringsvoorwaarden
Een annulering nemen wij alleen per e-mail in behandeling.
– Bij annulering binnen 24 uur na boeken heb je recht op volledige restitutie van het boekingsbedrag.
– Bij annulering tot de 42e dag voor aanvang van het verblijf bedragen de annuleringskosten 30% van de reissom.
– Bij annulering vanaf de 42ste dag tot de 28e dag voor aanvang van het verblijf bedragen de annuleringskosten 60% van de reissom.
– Bij annulering vanaf de 28e dag tot de eerste verblijfsdag bedragen de annuleringskosten 90% van de reissom.
– Bij annulering op de eerste verblijfsdag of later bedragen de annuleringskosten 100% van de reissom.
Voor de annuleringsvoorwaarden geldt de aankomstdag, zoals deze genoemd staat in de reserveringsbevestiging.
Heeft u een reservering gemaakt bij een derde partij, neemt u dan rechtstreeks contact op voor de voorwaarden en afhandeling.

In het geval van een Covid-19 besmetting in het reisgezelschap:
Neem voor aankomst contact met ons op m.b.t. jouw boeking.
In het geval van een besmetting in het reisgezelschap kun je jouw boeking wijzigen naar een later moment, tot maximaal 18 maanden na de originele aankomstdatum.

In het geval dat je wilt omboeken naar een duurdere of goedkopere periode is het prijsverschil van toepassing en wordt het verblijf opnieuw berekend.
Een officiële positieve PCR-test is nodig ter bewijs om gebruik te kunnen maken van deze extra voorwaarde.

5. Aansprakelijkheid
Het gebruik van de accommodatie en de faciliteiten op de Landhoeve is geheel voor eigen risico van de huurder en gebruikers.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor:
– diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van het verblijf op onze boerderij;
– het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur en het uitvallen of sluiten van voorzieningen op de Landhoeve.
– voor wat betreft Covid-19 geldt meer specifiek dat iedereen hier diens eigen verantwoordelijkheid in draagt en dat eventuele gevolgen die Covid-19 kan hebben voor diens eigen rekening komen.

De huurder en degene die hem of haar vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die ontstaat als direct of indirect gevolg van hun verblijf, ongeacht of dit werd veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf dan wel van derden die zich door hun toedoen op de Landhoeve bevinden alsmede van alle schade die veroorzaakt is door enig dier en/of zaak die zij onder zich hebben.

Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achterlaten van de accommodatie kunnen aanvullende (schoonmaak)kosten worden doorberekend, zie ook huisregels.

6. Huisregels Boerderij de Landhoeve

 • Aankomsttijd 16.00 uur en vertrektijd 10.00 uur
 • Auto’s parkeren op de parkeerplaats
 • Het is i.v.m. kleine kinderen ter strengste verboden met een auto het terrein te betreden
 • Roken is verboden in alle accommodaties en binnenruimtes
 • Het is niet toegestaan verdovende middelen te bezitten en/of te gebruiken
 • Het is verplicht om toezicht te houden op  kinderen < 12 jaar
 • Rusttijden zijn tussen 22.00 uur en 07:00 uur
 • Geluidsapparatuur is op de boerderij niet toegestaan, ook niet buiten de rusttijden
 • Bezoek is toegestaan, bij meer dan 4 bezoekers is dit alleen in overleg mogelijk
 • Feestjes of bijv. verjaardagen zijn alleen in overleg mogelijk i.v.m. eventueel overlast voor onze andere gasten.
 • Alle accommodaties zijn uitsluitend bestemd voor recreatief gebruik (toeristische doeleinden) en dus niet bestemd als (tijdelijk) zakelijk onderkomen of tijdelijk woon-werk verblijf!

Bij vertrek verwachten we dat je alles netjes en schoon achterlaat:

 • Het bedlinnen afhalen (+ handdoeken & keukenlinnen) en in de daarvoor bestemde waszak te doen
 • Koelkist (koelkast) leeghalen (en kruiken weer terug naar het winkeltje te brengen)
 • De afwas schoon en droog op te ruimen
 • Vuilnis (gescheiden) naar de afvalplek te brengen
 • De vloer aan te vegen
 • Alles wat niet in de accommodatie aanwezig was, weer terug te brengen naar de winkel (emmertjes van de eieren, servies van bijv. een ontbijtmand etc.

Bij overtreding van de huisregels en het niet opvolgen van aanwijzingen van medewerkers van de Landhoeve kunnen wij toegang tot het terrein ontzeggen zonder mogelijkheden tot restitutie.

6. Klachten
Ondanks alle zorg van onze medewerkers kan het voorkomen dat u een gerechtvaardigde klacht heeft.
Deze klacht dient u ter plaatse bekend te maken zodat wij er alles aan kunnen doen om dit op te kunnen lossen.